2. MESLEK KOMİTESİ'NİN İLK TOPLANTISI

Wednesday, 30.11.2022

Odamız İnşaat, İmalat ve İnşaat Malzemeleri sektörlerini bünyesinde barındıran 2. Meslek Komitesi ilk toplantısını Komite Başkanı Süleyman Atılım Şener başkanlığında gerçekleştirdi. Sektörün sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıya komite üyeleri Fethi Eray Işıksal, Mustafa Kemal Huz, Görkem İnal, Bahaittin Dedeoğlu, Eyüp Tandoğan ve Bülent Canbaz katıldı.