2022 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRESİ UZATIMI

Wednesday, 08.02.2023

Değerli Üyemiz, 

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı ile 2022 Yılı Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı başvuru süresi uzatılmış olup son başvuru tarihi 24 Şubat 2023 Saat 18:00 olarak revize edilmiştir. 2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere 20 Milyon TL kaynak (kredi) kullandırılması planlanmaktadır. 2022 Yılı Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek Programı kapsamında ise  Güney Ege bölgesinde gençler tarafından teknoloji ve yaratıcılık temelli yeni girişimlerin kurulması ve genç istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi girişimlere toplam 3 Milyon TL geri ödemesiz destek (hibe) sağlanması planlanmaktadır. Söz konusu mali destek programları ile ilgili detaylı bilgiler ekte sunulmaktadır.


PDF

Dosya Adı İndir

BİLGİ NOTU