SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 1. AŞAMA BELGESİ HAKKINDA GENELGE

Thursday, 23.02.2023

Değerli Üyemiz, 

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları çerçevesinde I. Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar alınmasının zorunlu olduğu, 01.01.2023 tarihinden sonra, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesi alınarak doğrudan konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş başvurusu yapılabileceği düzenlenmiştir.

İlgili genelgeye ekte ulaşabilirsiniz. 


PDF

Dosya Adı İndir

GENELGE