TGA TURİZM PAYINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Monday, 27.02.2023

Değerli Üyemiz, 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili değişikliğe aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-2.htm