KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Thursday, 28.12.2023

Değerli Üyemiz,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-1.htm

Kiraya verebilmek için gerekli izin belgelerine ise; https://mugla.ktb.gov.tr/# sitesinden ulaşılabilir. 

Bilginize sunarız.