MARMARİS TİCARET ODASI ŞOFÖR ALIM İLANI

Friday, 01.03.2024

MARMARİS TİCARET ODASI ŞOFÖR ALIM İLANI

Marmaris Ticaret Odası bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli ve tam zamanlı çalışacak 1(bir) adet makam şoförü alımı yapılacaktır. Aşağıda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan kişilerin, 22.03.2024  günü saat 17.00’e kadar, imzalı bir dilekçe ile ekinde fotoğraflı CV ve aşağıdaki belgelerle birlikte Oda Genel Sekreterliği’ne başvuru yapması gerekmektedir

A-)Alınacak Personelde Aranacak Genel Şartlar:

·         Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,

·         Tercihen en az lise mezunu,

·         B ve A2 sınıfı ehliyete sahip olan,

·         SRC2 ve SRC4 belgesi olan,

·         35 yaşını geçmemiş olmak,

·         Şoför olarak en az 5 yıl tecrübeli,

·         İleri ve güvenli sürüş teknikleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi,

·         Şehir trafiğine ve güzergahlara hakim,

·         Dikkatli, sorumluluk sahibi, sabırlı ve güleryüzlü,

·         Diksiyonu düzgün, iletişimi kuvvetli,

·         Trafik kurallarına, yol ve adres bilgilerine hakim,

·         Kişisel bakım ve hijyen konusunda özenli

·         Kullanacağı aracın temizlik, bakım, periyodik bakım, tamir ve diğer tüm süreçleri yürütebilecek,

·         Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

·         Şoförlük konusunda deneyim sahibi, protokol bilgisi olan

·         Marmaris’te ikamet eden

·         Tacir veya esnaf sayılmasını gerektiren bir faaliyette bulunmamak,

·         Seyahat engeli olmayan,

·         Askerlik hizmetini tamamlamış,

·         Verilecek diğer görevlerde çalışmayı kabul edecek,

·         26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

 

İş Türü: Tam zamanlı

Not: Personel alımı konusunda Oda Yönetim Kurulu yetkili olup, bu ilanı sürdürmek, iptal etmek veya ilanda geçen özellikleri değiştirmek hakkı Oda Yönetim Kurulunun inisiyatifindedir.

B) Başvuruda İstenilen Belgeler:

·         Tahsil Belgesi Fotokopisi (Diploma) ve sertifikalar,

·         Detaylı özgeçmiş,

·         Nüfus Cüzdanı ve ehliyet fotokopisi,

·         Askerlik durum belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir),

·         2 Adet vesikalık fotoğraf,

·         Varsa daha önce çalıştıkları yerlerden temin edecekleri bonservisleri veya hizmet belgeleri ile Tercih sebebi olabilecek konularla ilgili diğer belgelerin, sertifikaların aslı veya fotokopisi,

·         SRC2 ve SRC4 belgeleri fotokopileri,