Odamızdan Dursun Kaplan’a Yanıt

Friday, 29.08.2014

Bugün saat 14:00 de Odamız meclis salonunda, Muğla İl Genel Meclisinin CHP'li Grup Başkan Vekili Dursun Kaplan'ın oda başkanlarımız için yapmış olduğu eleştirilere istinaden, odamızı ilgilendiren bölümü için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Serhan Dinçer ve Genel Sekreterimiz Taşkın Baykara basın açıklaması yaptılar.

Saygıdeğer basın mensupları;

Muğla il genel meclisi üyesi Sn. Dursun Kaplan 29 Eylül 2013 günü akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden odamızı hedef alan (ve çoğunun cevabını kendisinin de bildiğinden emim olduğum ) sorular sormuş ve bunlara kurumsal kimliğimizin bir sonucu olarak cevap verme zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Oda Başkanımız Sn Mehmet Baysal şirketi ile ilgili bir iş seyahati dolayısıyla yurt dışında bulunduğundan bahsi geçen sorulara cevap verme isteğiyle ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatımla sizleri davet ettim. Katılımınız için teşekkürlerimi sunarım.
Odalarında tıpkı belediyeler ve başkanları gibi sorgulanmaları ve şeffaf hale gelmeleri gerektiği konusunda kendisiyle tamamıyla hemfikirim. Odamızın şeffaflık ve üyelerimize hizmet bilincinin herkezce taktir gördüğü ve neticesinde bir kez daha bu göreve layık görülmemiz üyelerimizin ve kamuoyunun malumudur.

Sayın kaplan ilk olarak köylere hangi hizmetleri götürdüğümüzü soruyor. Aklıma gelenleri sıralamaya çalışacağım.

Öncelikle göreve ilk geldiğimizde açıkladığımız " beşi bir yerde" projelerimizin üçünün Marmaris'in dışı yani köylerimizle ilgili olduğunu söyleyerek başlamak isterim.

Bunlardan ilki Turunç'a yakın bir konumda yer alan Amos antik yerleşkesinde yaptığımız çalışmalardır. Kültür turizmine büyük katkı sağladığına inandığımız bu çalışmada odamız Marmaris Müze müdürlüğü ile temasa geçerek Amos' un turizme kazandırılması için sorumluluk almak istediğini belirtti. 24 mayıs 2010 da masraflarının odamızca karşılandığı çevre temizliği ve düzenlemesi başlatıldı. Daha sonra bu çalışma tamamlanarak bölgemize yeni bir turizm destinasyonu kazandırıldı. Yüzey araştırması için Selçuk Üniversitesinin başvurusunun sonucu bekleniyor.

İkinci projemiz Osmaniye köyü bal ve arıcılık müzesi idi. Yöremizde verilen ve büyük tepkilere neden olan 42 adet maden arama ruhsatı Osmaniye'de yoğunlaştığından ve bahse konu köyümüz turizmden en az nasibini alan köy olduğundan seçimimizi orası için yaptık. Yani bir yerde bu seçim Osmaniye'nin " maden köyü" olarak anılmasının önünü kesmek için yapılmıştır.

Misafirlerimize arıcılığın ve balcılığın dün ve bugün nasıl yapıldığını gösterebilmek, çam balımızı turizme layıkıyla kazandırabilmek adına inşa ettiğimiz bal evimizde ayrıca balcılık müzemiz ve muhtarlıkla ortak hizmet binamız, eğitim ve toplantı salonumuz mevcuttur.

Bal evimiz ziyarete gelen tüm misafirlerimizin ilgisini ve beğenisini kazanmaktadır. Keza ziyaretçilerimizden dursun kaplanda ziyaret defterine yazdığı notta ( NOT EKTEDİR.) diyerek övgülerine mazhar olduğumuzu göstermişlerdir.

Köylerimiz kapsamındaki bir diğer projemiz Selimiye köyü kameriya adası üzerindeki Ortodoks klisesinin yeniden açılarak inanç ve evlilik turizmine kazandırılması ve böylece alternatif turizm anlamında farklılık yaratılması idi. Gerekli izinlerin alınmasına takiben röleve ve planlama çalışmaları odamızca yaptırılmış başvurumuz sonucunda Muğla İl Genel Meclisinde 07.02.2013 tarihinde projenin tanıtımı yapılarak gerekli bütçenin ayrılması sağlanmıştır. Söz konusu toplantıda sayın Kaplan Cumhuriyet halk partisi grup başkan vekili sıfatı ile söz alarak (EKTEDİR) demiştir.

Keza köylerimizle ilgili çalışmalarımıza şu örnekler ide verebiliriz.

• 2011 de muhtarlarımız için " Hizmette Kalite " semineri düzenledik.

• 14 ekim 2010 tarihinde Marmaris'e marka değeri katan Gulet Yat yapımcıları için Bozburun da bir kümelenme çalışması yaptık.

• Köylerimize göreve geldiğimizden beri ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız için kırtasiye yardımı yapıyoruz.

• 13 ocak 2011 de Osmaniye köy muhtarı ve arıcılarını Markalaşma ve farkındalık başlığı altında Şirince Köyüne götürdük.

• Aralık ayında Cettia Otelde Arı Yetiştirme Uzmanı Prof. Muhsin Doğaroğlu tarafından bal üreticilerine bilgilendirme toplantısı düzenledik.

• Ayrıca köylerimizden gelen her türlü yardım ve destek talebini yönetim kurulumuz her zaman pozitif yaklaşımla değerlendirmiş, nerede ise tamamına yakınını istekler doğrultusunda sonuçlandırmıştır. Örneğin Önümüzdeki Cumartesi akşamı Söğüt de yapılacak şenlik için Yunanistan dan gelmesi gereken 16 kişilik ekibin yol Masrafı odamızca karşılanmıştır. Bu söğüt şenliklerine ilk desteğimiz değildir. Bundan sonrada devam edecektir.

" Osmaniye Köyüne yapılan Bal Evi arıcıların sorunlarını çözmek için mi, ticaret yapmak için mi kurulmuştur" diye sormuşlar. Bu sorunun cevabı aslında verilmiştir. Ancak tekrarlamak gerekirse Osmaniye Bal Evi ve Arıcılık Müzesi arıcılığın ve balcılığın mazisini ve bugününü genç nesillere gösterebilmek, Marmaris Çam Balımızın marka değerini layık olduğu yere getirebilmek ve hepsinden önemlisi bal üretici olan köylülerimizi eğitmek maksadı ile yapılmıştır. Taktir edersiniz ki her işletmede olduğu gibi orada da giderleri ve eğitim hizmetlerini karşılamak adına bir ticari faaliyet gösterilmekte ancak bu faaliyet kendi irademizle minumun seviyede tutulmaktadır. Örneğin farklı şehirlerden ve ticaret odalarından gelen yüklü miktarda bal alım talepleri kendi referansımızı da katmak suretiyle bölgemizde faaliyet gösteren balcı arkadaşlarımıza yönlendirilmektedir. Bal evinin en büyük faydası üreticiye olmuştur. Alım fiyatlarını yüksek tutarak kendilerinin bal satış fiyatı konusunda desteklendiklerini söyleyebilirim Ayrıca bilinmelidir ki Bal evinde bal satış fiyatı piyasanın nerede ise 2 katıdır. Bunlarda göstermektedir ki orada ticari kaygı güdülmemektedir.

Kafkas arılarının bal evinin yakınına konması ve yerli ırk arılarını öldürmeleri konusuna gelince: kovan konduğu söylenen arsa özel mülkiyet olup bal evinin sınırlarında değildir 19 Ağustos 2013 de kaleme alınan tutanakta " konaklatma yeri olmayan alanda ve kapasite üstü arı tespit edilmiştir" denmekte ancak 04.09.2013 tarihinde ilçe tarım müdürlüğünün ve 12.09.2013 tarihinde kaymakamlığın oluruyla arı konaklatma yeri olarak ilave edildiği görülmektedir, ayrıca konunun şikayet yönünden bizi ilgilendiren tarafı bulunmamaktadır. Arı ölümleri ise tarafımızca araştırılmakta olup bu konuda üreteci Ünat Demir!in odamıza müracatı sonucu kendisinin konunun uzmanı Prof. Muhsin Doğaroğlu ile irtibata geçmesi sağlanmış ayrıca odamız avukatımızdan destek alabileceği söylenmiştir.

" Çam Balı Bir markamıdır diye Sormuşlar"

Dünyaca ünlü balımız biz göreve geldiğimizde Muğla Çam Balı ismiyle tescil edilmek üzereydi; itiraz edip durdurduk; itiraz süreci devam etmektedir, yakında sonuçlanacaktır. Görüldüğü üzere dünyaca ünlü Çam Balımıza tarafımızdan sahip çıkılmıştır.
"Marmaris köylerinde hangi ürünlerin yetiştiğini biliyormuyuz "diye sormuş Sn kaplan.

Odamızca hazırlanan Stratejik planda yöremizde yetişen tüm ürünler ve durumları hakkında her türlü detaylı bilgi mevcut olup; tarla bitkileri, meyvelikler, sebze alanları ve sanayi bitkilerinin kalkındırma stratejileri detayı ile anlatılmaktadır. Kendisini odamızın Strateji Planını dikkatlice okumaya davet ediyorum. Ayrıca bölge bilinci olan bir grup olarak yöremiz ürünleri ile ilgili konular süreli yayınlarımızda her daim hak ettiği yeri bulmaktadır.

ÖÇK Sit ve İmar planları ile ilgili olarak neler yaptığımız sorulmuş

1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına ilişkin değerlendirme raporuna 5 Ekim 2009 tarihinde İl Çevre Ve Orman Md. Nezdinde yaptığımız itiraz kamuoyunun malumudur. Hatırlanacağı gibi 01.10.2009 Perşembe günü MTO ev sahipliğinde askıdaki 1/100000 ölçekli Muğla, Aydın, Denizli planlama bölgesi ve çevre planı düzeni ile ilgili ilçemizdeki yerel yönetimlerin, odaların, sivil toplum kuruşları ve şehir plancılarının katılımları ile toplantı düzenlenip plana yapılacak itirazlar hakkında görüşme yapılmıştır. 1/100.000 ölçekli plana itiraz odamız öncülüğünde yapılmıştır. 1/25.000 toplantılarına da katılım sağlandı, fikirlerimizi aktardık ancak 1/100.000 planlarla ilgili mahkemeler devam ettiğinden 1/25.000 çalışmaları duraksamıştır. Ayrıca ÖÇK kaldırılmış olup Sit alanlarını artık diret Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetlemektedir.

Sonuç olarak ticaret odamız muhatap olduğumuz sorularla ilgili son derece pozitif çalışmalar yürütmüştür. Unutulmamalı ki odamız gönüllülük esası ile ve yöneticilerimiz tarafından hiçbir ücret alınmadan yönetilmektedir. Sn Kaplan bizlere göre bu anlamda daha profesyonel sayıla bileceğinden ve uzun yıllardır İl Genel meclisi üyeliği görevini ifa etmekte olduğundan kendisinden ricamız eleştirmek ve sosyal medya üzerinden sorular sormak yerine vazife sorumluluğu içerisinde köylerimizin sorunları ile daha çok ilgilenmesidir. Katılımınız için teşekkür ederim. Saygılarımla;