TOBB’de 10. Dönem Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Eğitimi Yapıldı

Friday, 29.08.2014

2014 yılında Akreditasyon çalışmaları başlatılan 10.Dönem 40 Oda/Borsa'ya yönelik olarak Akreditasyon Sistemi Temel Eğitimi 13-14 Şubat 2014 tarihlerinde TEPAV ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Oda/Borsa üst yönetimlerinden 11 kişinin, 37 Genel Sekreterin ve 30 Akreditasyon Sorumlusunun yer aldığı eğitime 110 kişi katılım sağladı. Marmaris Ticaret Odasından Genel Sekreter Taşkın Baykara, Akreditasyon Sorumlusu Miray Apak, kalite yönetim sorumlusu İlker Gökay ve Muhasebe sorumlusu Cenk Şahin katıldılar.

Eğitim süresince katılımcılara, Akreditasyon Standardı kapsamında yer alan;

Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi (Stratejik Planlama), Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite Yönetimi, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmalık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslararası Ticaret, Satış Salonları ve Laboratuvarlar kriterleri çerçevesinde Birliğimizce bilgi paylaşımında bulunuldu.

Eğitimin 2.gününde bağımsız denetçi kuruluş Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından özellikle Kalite Yönetim Sistemi uygulamaları ile ilgili bilgi verildi. Eğitimde ayrıca; düşünce kuruluşu TEPAV, Oda/Borsalarda kurumsal kapasite artırımına ve veri analizlerine yönelik kısa bir sunuş gerçekleştirdi.