Odamız ve Halk Eğitim işbirliğinde Hijyen Eğitimleri Devam Etmektedir

Friday, 29.08.2014

Bugüne kadar yaklaşık 400 personelin hijyen konusunda bilgilendirdiği eğitimler, Sağlık, İçişleri, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlıkları tarafından, 05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Hijyen Yönetmeliği kapsamında, hijyen eğitimlerinin gıda üretimi ve perakende işyerlerinde işletmelerin, sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini zorunlu kılan yönetmelik gereği gerçekleştirilmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında, Bakanlıklar veya mahalli idareler tarafından yürütülecek denetimler ile belgeli personel çalıştırılmadığı tespit edilen işletmelere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında işlem yapılarak, 250-TL'den 1.000-TL'ye varan cezai işlem uygulanacaktır.

Odamıza başvurarak personellerini hijyen eğitimine kaydettirmeyen üyelerimizin ivedilikle başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.