MTO Yönetim Kurulu üyelerine ve Personeline Pozitif İletişim ve Yaşam Kalitesi Eğitimi Verildi

Friday, 29.08.2014

Marmaris Ticaret Odası tarafından yönetimin kurulu üyelerine ve personeline 31 Mayıs- 1 Haziran 2014 tarihlerinde Pozitif İletişim ve Yaşam Kalitesi Eğitimi verildi. TOBB ETÜSEM Eğitmeni Özlem Yurdanur ÖZGENÇ tarafından verilen eğitim, Marmaris Bal Evin de düzenlendi.

Eğitimin Amacı

Çalışma yaşantısı, kişilik, kültür ve yapılar açısından farklılıkları bir arada bulundurması ve kontrol edilemeyen birçok dış çevre faktörünün değişimlerinden etkilenmesi açısından dinamik bir görüntü arz etmektedir. Çeşitliliğin bol olduğu ortamlar, zenginliği ve verimliliği artırmanın yanı sıra bireylere iletişim sürecinde yaşanabilecek zorluklar konusunda da önemli dezavantajlar yaşatabilmektedir. Anlamak ve anlaşmak sürecinde kendi değerlerimizi, önyargı ve ifade gücümüzü gözden geçirmek kadar; doğru algılanmayı sağlamak, iletişimin diğer tarafları açısından da sürecin etkinliğini ve performansını artıracaktır. Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar için müşteri ilişkileri yönetiminde iletişim kilit bir işleve sahiptir. Bireylerin iletişim konusundaki yetkinliklerini geliştirmeleri hem bireysel olarak kendi yaşam kalitelerine hem de mesleki başarılarını artırmaya paralel sorunsuz bir çalışma yaşamını beraberinde getirecektir.

Ayrıca kurumsal hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması, kurumsal iletişim normlarının oluşturulması ile kurumsal davranışlarda standartların sağlanması ve kurum çalışanları tarafından bu standartların belirlenmesine bağlıdır. İletişim konusundaki temel normların bireyler tarafından anlaşılması gelecek kurumsal iletişim konusunda geliştirilecek yeni uygulamalar için uygun zemin oluşturacaktır.

Eğitimin amacı katılımcılarda bu yönde bir bilinç ve davranış değişikliği geliştirmektir.

 

Özlem YURDANUR ÖZGENÇ Kimdir?

 

Kişisel Yetkinlikleri ve Uzmanlık Alanları:

 

•Kurumların Örgütsel Tasarımı ve Yeniden Yapılanması Danışmanlıkları,

•Kurumsal İletişim ve Davranış Değişikliği Projeleri Geliştirilmesi

•Kurumsal İletişim Sistemlerinin Tasarımı, Sözel-Yazılı- Sosyal Medya- Sözel Olmayan İletişim Normların Belirlenmesi, Çalışanlara Belirlenen Normların Benimsetilmesi

•Kurumsal İmaj Yönetimi

•İnsan Kaynakları Yönetimi Sistemlerinin Kurulması (İşe Alma Sistemleri, Temel Gelişim Yetkinliklerinin Belirlenmesi, Kurumsal Eğitim Yönetimi İhtiyaç Analizi, Performans Değerlendirme Sistemleri Kurulumu, Yetenek Yönetimi Sistemleri Dizaynı, Kariyer Danışmanlığı Sistemleri, Ücret ve Diğer Faydalar Yönetimi)

•Kurumlar İçin Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirilmesi

•Yetişkin Eğitim Yöntemleri ve Kurumsal Eğitim Yönetimi

•Kariyer Danışmanlığı

•Kuantum Fiziğinin Yönetim Uygulamaları

•Eğitmenlik (Eğitim Konuları ve İsimleri aşağıda belirtilmiştir)

•Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler  Projeleri

•Proje Yönetim Döngüsü ve Hayatboyu öğrenme,

•Çocuk ve Kadın İşçiliği,

•Toplumsal Cinsiyet

•Kayıtlı İstihdam,

 

Yürüttüğü ve Görev Aldığı Projeler:

 

Mayıs 2013- Eylül 2013      Rönesans Holding Kurumsal İletişim Danışmanı.

 

Ekim 2012-                                        THY AnadoluJet Jetgenç  Projesinde Nasuh Mahruki ile üniversite öğrencisi gençlere eğitim verilmesi.

 

Ekim  2012                                        Birleşmiş Milletler UNDP- ECORYS Genç İstihdamı ve Girişimciliği Projesi Kıdemli Eğitmen

Ağustos 2012- Aralık 2013            Kıdemli İstihdam ve Insan Kaynakları Danışmanı ve Eğitmen -Kamu İstihdam Hizmetlerinin İyileştirilmesi Technical Assistance for Improving the Quality of Public Employment Services- (WYG- İŞKUR) (TR07H1.03-01/001)

 

Eylül 2012- Şubat 2013                  IQVET Türkiye’de Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi (METEK) Projesi Kıdemli Eğitmen

Ekim 2011-Aralık 2013                   AB Proje Yöneticisi EU-LDV-Lifelong Learning- Naviguide –(EU education LLL Policy) International Methods‘ Database for Vocational Orientation in Group Settings Grup Ortaminda Mesleki Yönlendirmede Uluslar arasi Yöntem Veri Seti Geliştirilmesi Projesi www.naviguide.net

 

Kasım 2011- Mart 2012                  Ronesans Holding IK Danışmanı İnsan kaynakları Sistemleri Kurulumu-İş analizleri- Örgütsel Tasarım

 

Kasım  2011- Ocak 2012                Milli Eğitim Bakanlığı Patronajında Güneydoğu’da Kız Çocuklarının Okul Bırakma Sebeplerinin Araştırılması Projesi kapsamında araştırmacı ve eğitmen -Europeaid /128402/D/SER/TR

 

Ekim  2011- Kasım 2012                Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Proje Danışmanlığı: Türk Tekstil Sektöründe KOBİlerde çalışan ve işverenlerin IKY ve kurum içi iletişim konularında bilgilendirilmeleri  projesi kapsamında Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş Ticaret-Sanayi Odaları işbirliği ile eğitimler verilmesi

 

Mayıs  2009- Mart 2010                 ILO Proje Danışmanlığı ve Eğitmenlik: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği- Tüm Kadın ve Erkekler için  Eşit ve Adil İş ortamları yaratılması projesi kapsamında üniversitelerde okuyan genç kızların iş hayatı, iş bulma teknikleri, CV hazırlama ve mülakat becerileri gibi konularda Gaziantep, Konya and Ankara’da eğitimler verilmesi.

 

Ocak 2009 –Aralık 2009                 Sosyal Sorumluluk Projeleri: Ziraat Bankası için  çocuklara yönelik parayı, tasarrufu bankacılığı öğretmeyi amaçlayan 4 e-öğrenme program, çiftçiler için 2 bilgilendirme eğitim programı, üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı konulu 2 eğitim  e-learning hazırlanması

 

Kasım 2008 – Temmuz 2011         Ziraat Bankasında Yetenek Yönetimi çalışmaları kapsamında  Manchester Business School ile ortak kurumsal bir master programı hazırlanması projesi Proje koordinatörü (Türkiyenin ilk kurumsal master programı)

 

Mayıs 2009                                        İstanbul’un Finans Merkezi Olarak Yapılandırılması Projesi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Grubu çalışmaları.