Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Tuesday, 18.11.2014

Değerli Üyelerimiz,

Avukatlık Yasası'nın 35. Maddesinin Değişik 3. Fıkrası gereğince; esas sermaye miktarı 250.000,00 (İKİYÜZELLİBİN) TL. veya 250.000,00 (İKİYÜZELLİBİN) TL'yi geçen Anonim şirketlerle, üye sayısı 100 veya daha fazla olan Yapı Kooperatiflerinin sözleşmeli bir Avukat bulundurmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

 

Yukarıda belirtilen kıstaslara uygun Anonim Şirketlerin avukat bulundurup bulundurmaklarının gerekliliğini siz değerli üyelerimize duyrulur.