KAMU- ÜNİVERSİTE-SANAYİ iŞ BİRLİĞİ

Friday, 21.11.2014

Değerli Üyelerimiz,

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürliiğü’nün 15/11/2014 tarih ve 36228 ısı gereği; İlimizde Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde sağlanması, ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitcsinin artınlarak sanayi profilimizin yüksek ve orta-yüksek teknoloji alanlarına çevrilmesi ve "2023 yılı" hedeflcrimize ulaşmarnız açısından büyük önem arz etmektedir.

 

Bu doğrultuda, ulusal ve bölgesel düzeyde Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, kamu tarafından sağlanan Ar-Ge ve yenilik destekleri hakkında tarafların tarafları bir araya getirerek işbirliğini geliştirmeye yönelik 26 Kasım 2014 tarihinde saat 14:001te toplantı yapılacaktır.