Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Friday, 21.11.2014

Değerli Üyelerimiz,

Odamızın üyelerine yönelik yapacak olduğu çalışmalarda, üyelerin şikayetlerini takip etmekte ve sonuçlandırmada, üyelere yapılacak ziyaretlerin sonucunda raporlandırma (sözlü veya yazılı) ile personele iletmek, üyelere düzenlenecek ödül töreni organizasyonlar, seminer ve toplantılarda aktif rol alacak üyelerden sorumlu bir yönetim kurulu üyesinin görevlendirilmesi 07.11.2014 tarih ve 73 sayılı Yönetim Kurulunda görüşülmüş, yapılan değerlendirmeler sonucunda üyelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Mahmut AKYAZICI olarak belirlenmiştir.