Marmaris Ticaret Odası Kuruluşu

Muğla Ticaret Odası'nın Marmaris Ticaret Ajanlığı'na kayıtlı 884 tacir üyemizin oda hüviyeti kazanma istemleriyle 13.05.1994 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatları ve tetkik ve incelemeler sonucunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.07.1994 tarih ve 1994/50 sayılı kuruluşuna izin veren yazı ile Marmaris Ticaret Odası olarak kurulmuştur.

Tüm üyelerin Adalet Bakanlığı nezdinde Marmaris'te Ticaret Sicil Memurluğu kurulmasına yönelik müracaatları Adalet Bakanlığı'nın Hukuk İşler Genel Müdürlüğü'nce 29.02.1995 tarih ve BO3OHİ600000-76225-T-S2253 sayılı yazı ile kabul edilerek Marmaris Ticaret Sicil Memurluğu kurulmuştur.

Kuruluşların akabinde 09.10.1994 tarihinde oda organ seçimleri yargı gözetiminde yapılarak tüm üyelerin oda ve ticaret sicili dosya ve defterleri Muğla'dan devir alınmış, oda faaliyetlerine ve sonrasında 14.02.1995 tarihinde ticaret sicil işlemlerine başlanmıştır.

2000 yılına geldiğimizde; 2861 olan toplam üye sayısı geçen on yıllık dönemde yaklaşık 5 oranında artış göstererek 2010 yılı sonu itibariyle 6411 olarak gerçekleşmiştir. Şirket türlerine göre artış incelendiğinde anonim şirketlerde %61 oranında artış gerçekleşmiş ve 2000 yılında 446 olan sayı 2010 sonu itibariyle 717'ye yükselmiştir. Limited şirketlerde 1810 olan sayı yaklaşık 6 oranında artarak 3713'e yükselmiştir. On yıllık dönemde en çok artış ise yaklaşık %252 oranında artışla şahıs işletmelerinde gerçekleşmiş ve 2000 yılında 529 olan şahıs işletmesi sayısı 2010 sonunda 1862 olmuştur.kooperatiflerde ise artış oranı yaklaşık %51 olarak gerçekleşmiş ve 75 olan sayı 2010 sonu itibariyle 113'e yükselmiştir.

 2000 yılında 2861 olan toplam üye sayısı, geçen onbir yıllık dönemde yaklaşık 0 oranında artış göstererek 2011 yılı sonu itibariyle 6863 olarak gerçekleşmiştir. Şirket türlerine göre artış incelendiğinde anonim şirketlerde yaklaşık %67 oranında artış gerçekleşmiş ve 2000 yılında 446 olan sayı 2011 sonu itibariyle 743'e yükselmiştir. Limited şirketlerde 1810 olan sayı yaklaşık 6 oranında artarak 3908'e yükselmiştir. 11 yıllık dönemde en çok artış ise yaklaşık %295 oranında artışla şahş işletmelerinde gerçekleşmiş ve 2000 yılında 529 olan şahıs işletmesi sayısı 2011 sonunda 2091 olmuştur. Kooperatiflerde ise artış oranı yaklaşık %53 olarak gerçekleşmiş ve 75 olan sayı 2011 sonu itibariyle 115'e yükselmiştir.

 

2000 - 2013 YILLARI ARASI MTO ÜYE SAYISI GELİŞİMİ(KÜMÜLATİF)
  ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET ŞAHIS İŞLETMESİ KOMANDİT ŞİRKET KOLLEKTİF ŞİRKET KOOP. DERNEK VAKIF TOPLAM
2000 446 1810 529 1 0 75 0 0 2861
2001 470 2009 600 1 0 82 0 1 3163
2002 491 2180 660 1 0 87 0 1 3420
2003 508 2337 791 1 0 89 0 1 3727
2004 540 2548 899 1 1 94 0 1 4084
2005 567 2763 1071 1 1 98 0 1 4502
2006 593 2977 1349 1 2 106 0 1 5029
2007 631 3157 1462 1 2 108 1 1 5363
2008 654 3336 1553 1 2 110 1 1 5658
2009 683 3516 1680 1 2 110 1 1 5994
2010 717 3713 1862 1 2 113 1 1 6410
2011 743 3908 2091 1 2 115 2 1 6863
2012 770 4014 2344 1 2 117 4 1 7253
2013 715 3980 2417 1 2 91 4 0 7210

 

2000 YILINDA 2861 OLAN TOPLAM ÜYE SAYISI GEÇEN ONÜÇ YILLIK DÖNEMDE YAKLAŞIK 2 ORANINDA ARTIŞ GÖSTEREREK 2013 YILI SONU İTİBARİYLE 7210 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.ŞİRKET TÜRLERİNE GÖRE ARTIŞ İNCELENDİĞİNDE ANONİM ŞİRKETLERDE YAKLAŞIK %60 ORANINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞMİŞ VE 2000 YILINDA 446 OLAN SAYI 2013 SONU İTİBARİYLE 715'E YÜKSELMİŞTİR.LİMİTED ŞİRKETLERDE 1810 OLAN SAYI YAKLAŞIK 0 ORANINDA ARTARAK 3980'E YÜKSELMİŞTİR.ONÜÇ YILLIK DÖNEMDE EN ÇOK ARTIŞ İSE YAKLAŞIK %357 ORANINDA ARTIŞLA ŞAHIS İŞLETMELERİNDE GERÇEKLEŞMİŞ VE 2000 YILINDA 529 OLAN ŞAHIS İŞLETMESİ SAYISI 2013 YILI SONUNDA 2417 OLMUŞTUR.KOOPERATİFLERDE İSE ARTIŞ ORANI  %21 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞ VE 75 OLAN SAYI 2013 YILI SONU İTİBARİYLE 91'E YÜKSELMİŞTİR.