Marmaris Ticaret Odası Kuruluşu

Muğla Ticaret Odası'nın Marmaris Ticaret Ajanlığı'na kayıtlı 884 tacir üyemizin oda hüviyeti kazanma istemleriyle 13.05.1994 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaatları ve tetkik ve incelemeler sonucunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25.07.1994 tarih ve 1994/50 sayılı kuruluşuna izin veren yazı ile Marmaris Ticaret Odası olarak kurulmuştur.

Tüm üyelerin Adalet Bakanlığı nezdinde Marmaris'te Ticaret Sicil Memurluğu kurulmasına yönelik müracaatları Adalet Bakanlığı'nın Hukuk İşler Genel Müdürlüğü'nce 29.02.1995 tarih ve BO3OHİ600000-76225-T-S2253 sayılı yazı ile kabul edilerek Marmaris Ticaret Sicil Memurluğu kurulmuştur.

Kuruluşların akabinde 09.10.1994 tarihinde oda organ seçimleri yargı gözetiminde yapılarak tüm üyelerin oda ve ticaret sicili dosya ve defterleri Muğla'dan devir alınmış, oda faaliyetlerine ve sonrasında 14.02.1995 tarihinde ticaret sicil işlemlerine başlanmıştır.

 

2000 - 2020 YILLARI ARASI MTO ÜYE SAYISI GELİŞİMİ(KÜMÜLATİF)

 

  ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET ŞAHIS İŞLETMESİ KOMANDİT ŞİRKET KOLLEKTİF ŞİRKET KOOP. İKTİSADİ İŞLETME TOPLAM
2000 446 1810 529 1 0 75 0 2861
2001 470 2009 600 1 0 82 1 3163
2002 491 2180 660 1 0 87 1 3420
2003 508 2337 791 1 0 89 1 3727
2004 540 2548 899 1 1 94 1 4084
2005 567 2763 1071 1 1 98 1 4502
2006 593 2977 1349 1 2 106 1 5029
2007 631 3157 1462 1 2 108 2 5363
2008 654 3336 1553 1 2 110 2 5658
2009 683 3516 1680 1 2 110 2 5994
2010 717 3713 1862 1 2 113 2 6410
2011 743 3908 2091 1 2 115 3 6863
2012 770 4014 2344 1 2 117 5 7253
2013 715 3980 2417 1 2 91 4 7210
2014 728 3207 2389 1 2 93 7 6427
2015 752 3255 2365 1 2 89 7 6471
2016 769 3284 2329 1 2 89 6 6480
2017 782 3338 2269 1 2 89 6 6487
2018 797 3464 2220 1 2 89 8 6581
2019 826 3647 2206 1 2 88 8 6778
2020 837 3793 2078 1 2 92 10 6813

 

2000 yılında 2861 olan toplam üye sayısı geçen yirmi yıllık dönemde yaklaşık 9 oranında artış göstererek 2020 yılı sonu itibariyle 6813 olarak gerçekleşmiştir. Şirket türlerine göre artış incelendiğinde anonim şirketlerde yaklaşık %88 oranında artış gerçekleşmiş ve 2000 yılında 446 olan sayı 2020 sonu itibariyle 837'ye yükselmiştir. Limited şirketlerde 1810 olan sayı yaklaşık 0 oranında artarak 3793'e yükselmiştir. Yirmi yıllık dönemde en çok artış ise %293 oranında artışla şahıs işletmelerinde gerçekleşmiş ve 2000 yılında 529 olan şahıs işletmesi sayısı 2020 yılı sonunda 2078 olmuştur. Kooperatiflerde ise artış oranı %22 olarak gerçekleşmiş ve 75 olan sayı 2020 yılı sonu itibariyle 92'ye yükselmiştir.