Amaç

Üyelerimize, yerel yönetimlere, iş çevresine, hükümete, sivil toplum kuruluşlarınave en önemlisi çalışanlarımıza söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

Uygulama:

 

Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyası alınarak arşivlenir.

Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin ve bölgemizin kültürünü, folklorunu ve değerlerini içeren yazıların yer aldığı İmece dergisi her iki ayda bir yayımlanır ve hedef kitlelerimize ulaştırılır.

Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu ve Günlük Dergisi her yıl yayımlanır ve hedef kitlelerimize ulaştırılır.

Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda bütünüyle akademik bir yaklaşımla sosyo-ekonomik araştırmalar yapılır, araştırma bulguları hedef kitleler ile paylaşılır.

MTO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenir.

MTO’nun yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında MTO yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaz.

MTO’nun faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın bültenleri hazırlanır.

Odanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılır.

Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenir.

SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ve web sayfası ile odanın etkinlik ve faaliyetleri duyurulur.

Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesi sağlanır.

Üyelerimizin e-posta ve SMS gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve SMS programı üzerinden yapılması sağlanır.

Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılır.

Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyon (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılır.

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulur. Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Belli başlı ulusal ve yerel gazeteler ile abonelik sisteminin oluşturulur.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 22.08.2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile oluşturulmuştur


pdf

Dosya Adı İndir

MARMARİS TİCARET ODASI HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİSİ