Marmaris Ticaret Odası misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda vermekte olduğu ve vermeyi planladığı hizmetlerini uygun kanalları kullanarak paylaşır ve tanıtır. Hizmet kalitesini yükselterek üye sayısını arttırmayı benimser.

MTO, tüm faaliyetlerinde  kurumsal yönetişim anlayışı ile paydaşlarının ve toplumun beklentilerini  karşılamaya özen gösterir.

Odamız, benimsediği kurumsal değerler,  kendisine duyulan güven, açıklık, iş ve toplum etiği yaklaşımı ile  iletişim iklimini korumayı, geliştirmeyi ve hedef kitlelerinde  oluşturduğu  algıyı yönetmeyi önemser, izler ve uygulamalarına yansıtır.

MTO, üyelerinin ve dış paydaşlarının, Odanın gerçekte ne amaca hizmet ettiğini yani karakterini ve değerlerini algılamasını sağlar.

Tüm Oda unsurlarının yani iç paydaşlarının Odanın karakter ve yapısını doğru şekilde algılaması amacıyla kurumsal iletişim faaliyetlerini ön planda tutar.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Lobi Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetici, Odamızın imaj, algı ve itibar çalışmalarından doğrudan yer alır ve sürece etki eder.

MTO, turizm sektörüne yönelik mesleki eğitim, sürdürülebilir ekonomik gelişim, konulu projeler yürütmeyi; üyelerin vizyonlarının ve iletişim kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik seminerler, toplantılar düzenlemeyi benimser.

MTO, Marmaris’in kültürel ve yöresel değerlerini ön planda tutan öğeler ile kaybolan meslekleri turizm odaklı kalkınma amacıyla geliştirir ve değerlendirir.

Üye ve dış paydaşlarını içselleştiren MTO, üyelerinin ve paydaşlarının sorunlarını çözmede diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket eder. Bu amaçla toplantılar ve çalıştaylar düzenler.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 22.08.2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile oluşturulmuştur


pdf

Dosya Adı İndir

MARMARİS TİCARET ODASI KURUMSAL İTİBAR VE TANITIM POLİTİKASI