Marmaris Ticaret Odası, faaliyetlerinin gerçekleşmesinden etkilenebilecek tüm paydaşlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar, gerekli tüm önlemleri alır ve uygular.

MTO, doğayı ve çevreyi koruyacak özeni ve hijyen kavramının üyelerinde ve çalışanlarında yerleşmesi için gereken çabayı gösterir.

Odamız, Milli Park statüsünde olan Marmaris’in ormanlık alanlarının, denizinin ve endemik bir tür olan Sığla Ormanının korunması amacıyla her türlü sosyal proje ve lobi faaliyetini işbirliğini göz önünde tutarak verimli bir şekilde gerçekleştirir.

Marmaris Çam Balı ile markalaşan Marmaris’in çam ormanlarının ve arılıklarının korunarak geliştirilmesinde ilgili kurum, kuruluş ve girişimcilerle işbirliği yaparak sonuç odaklı adımlar atar

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 22.08.2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile oluşturulmuştur


pdf

Dosya Adı İndir

MARMARİS TİCARET ODASI ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI