MARMARİS TİCARET ODASI AKREDİTE OLUYOR

AKREDİTASYON SİSTEMİ TARİHİ

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

Bu çerçevede, Birliğimiz, EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmüştür.

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından itibaren de Birliğimiz tarafından yürütülmektedir. Bu süre zarfında Borsalardan gelen yoğun istek üzerine, 2008 yılında yapılan çalışmalar sonucunda Borsalar da sürece dahil edilmiştir. 2008 yılından itibaren de sistemin adı TOBB

Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi olarak değiştirilmiştir.

2009 yılında TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve İngiltere Odalar Birliğinin hazırladığı “2008 Akreditasyon Kılavuzu”nun tüm Oda/Borsalar tarafından uygulanabilirliğinin tespiti amacı ile İngiltere Odalar Birliği ve TOBB uzmanları 9 ay süren bir çalışma yapmış, bu çalışma sonucunda da “2010 Akreditasyon Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Bugüne kadar, 9 Dönemde 110 Oda ve 42 Borsa olmak üzere toplam 152 Oda/Borsa akredite edilmiştir. 10. Dönem 40 Oda/Borsamızın ve 11. Dönem 41 Oda/Borsamızın akreditasyon çalışmalarına ise halen devam edilmektedir.Marmaris Ticaret Odası 10. Dönem Odalar arasında yer almakta olup Aralık ayı içinde Akreditasyon Standardı Denetimine tabii tutulacaktır.

AKREDİTE ODA LOGOSU

 

 

 

AKREDİTASYON SİSTEMİ NEDİR?

Akreditasyon Sistemi, kaliteli hizmetlere yerel erişim imkânı sağlayarak ve iş dünyasında bir model vazifesi görerek ağın büyümesine ve gelişmesine destek olacaktır. Sistem ayrıca, Birliğimizin ülkemizin tamamını kapsamına alarak iş dünyasının gelişme ve büyümesine yardımcı olma noktasında;  yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek sağlayarak etkin bir oda/borsalar ağı oluşturmaya yönelik uzun vadeli vizyona da katkı sağlayacaktır. 

Oda ve borsalarımızı temsil eden ulusal organ olarak misyonumuz; akredite oda ve borsaların bünyelerindeki tüm üyelerin çıkarlarını temsil eden, rekabet edebilirliklerini ve büyümelerini destekleyen en önemli organlar olmaları için onlara liderlik yapmaktır. 

Yeni Standart, akredite olmayı hedefleyen tüm oda ve borsaların üyelerine sunması gereken bir takım zorlayıcı “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları gereken “Temel Yeterlilikler”i içeren kapsamlı ve sağlam bir çerçeveye dayanmaktadır.

Ekonomik büyümede ve iş dünyasının desteklenmesinde önemi giderek artan bir rol oynadıklarından, oda ve borsaların kapasite, yeterlilik ve profesyonelliklerini ortaya koymaları ancak Akreditasyon Standardını başarılı biçimde uygulamalarıyla mümkün olacaktır.

AKREDİTASYON SİSTEMİ NASIL UYGULANIR

Odamız bu sürece, 30/04/2013 tarihinde Kalite Yönetim Sistem Belgesi’ni alarak başlamıştır. 2013 yılı Mayıs ayında TOBB Akreditasyon Kuruluna yaptığımız başvuru Aralık ayında neticelendirilmiş ve 10. Dönem Akreditasyon Grubuna Odamız dahil edilmiştir.

Sürecin ilk aşaması eğitimler ve çalıştaylardır. İlk aşama ile paralel olarak «Geliştirme Ziyaretleri» gerçekleştirilir. Ziyaretlerde bir Denetçi Kuruluş Uzmanı ve bir TOBB Akreditasyon Uzmanı bulunur. Odamızın Geliştirme ziyareti 2 Mayıs’ta gerçekleşmiştir. Üçüncü aşamada ise denetimler gerçekleştirilir. Denetimler neticesinde A-B-C olmak üzere kategorilere göre akredite olunur. Aralık ayında Odamız Akreditasyon Denetimine tabi tutulacaktır. 

Akreditasyon Odalardan Ne Bekler

Avrupa Odalarına üyelik gönüllülük esası üzerine kurulmuştur. Ülkemizde ise üyelik zorunludur. Akreditasyon, Odaların hizmetlerinin kalitesini artırmalarını ve böylece firmaların zorunluluktan değil gönüllü olarak Odalara üye olmalarını sağlamayı hedefler.

Firma, Odanın dış ticaret, eğitimler, toplantı ve organizasyonlar, iş ağları, uluslararası ilişkiler, projeler, lobi faaliyetlerinden etkilenmeli ve Odaya dahil olmalıdır.

Araçları;

 • ·         Üye ve personel anketleri,
 • ·         Yerel ve ulusal basında yer alma oranları
 • ·         Eğitim, danışmanlık ve ARGE faaliyetleri ve bunlar için ayrılan bütçe oranları
 • ·         Üyelerin fikir ve önerilerinin sorulması
 • ·         Üye sıkıntılarının giderilmesi için lobi faaliyetlerinin düzenlenmesi
 • ·         Üyelerin ve ilçenin refahını artıracak projelerin yürütülmesi
 • ·         Yerel ve ulusal işbirlikleri
 • ·         Dış ticaret ağları ve iş ilişkilerinin kurulması
 • ·         Kaliteli hizmet
 • ·         E-oda gibi sistemlere geçilmesi
 • ·         Performans Yönetim Sistemi

 

AKREDİTASYONUN FAYDALARI

Akredite Oda/Borsalar aşağıdakilerden yararlanacaklardır:

 • ·         Kalitesi teminat altında olan Oda ve Borsaların bölgesel ve ulusal ağın bir parçası olarak elde edecekleri güç ve profil;
 • ·         Finans fırsatları, bilişim, iletişim ağı kurma ve kişisel gelişim için uluslararası oda/borsalar ağının bir parçası olma;
 • ·         Yapılandırılmış, etkin bir danışmanlık ve iletişim süreci vasıtasıyla üye görüşlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde karar alıcılara ulaştırılacağından emin olma;
 • ·         İş performansını ve verimliliğini artırmak için tüm ağ içindeki oda/borsalarda iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik bir mekanizmanın yer alması;
 • ·         Personelin sürekli mesleki gelişimine yardımcı olacak destek bir yapı;

Bu kazanımların sonucunda üyeler; profesyonel biçimde, yüksek kalitede hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla çok sıkı bir denetim sürecinden geçirilen bir dizi ana hizmetlere erişim sağlayabileceklerdir.

 

AKREDİTE ODA VE BORSALAR

2002-2013 yılları arasında Akredite olan Oda/Borsalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.tobb.org.tr/EgitimveKaliteMudurlugu/SiteAssets/Sayfalar/OdaBorsaAkreditasyonSistemi/GENEL.pdf 

 

Seviyeler

A Seviyesi: 60-65 Puan (mükemmel)

B Seviyesi: 50-59 Puan (tam)

C Seviyesi: 37-49 Puan (gelişmeye açık)

 

Akreditasyon Kurulu teşvik etmek istediği uygulamalar için fazladan (denetim puanına ek) puan verebilir. Ancak, fazladan verilen puanlar Akreditasyon statüsü verilmeyen oda ve borsaların bu durumunu değiştirmez. Fazladan verilen puanlar ile toplam puanı 70'i geçen oda ve borsaların seviyesi "A+" olarak nitelendirilir.

 

Odamızın Dahil Olduğu 10. Dönem Oda/Borsaların Listesi

Aksaray TB; Aksaray TSO; Amasya TSO; Antakya TB; Balıkesir TB; Bergama TO; Beypazarı TO; Ceyhan TB; Çankırı TSO; Çerkezköy TSO; Elazığ TB; Hayrabolu TB; Iğdır TSO; İstanbul TB; Karadeniz Ereğli TSO; Kastamonu TSO; Kırıkkale TB; Kırklareli TSO; Kırşehir TB; Kırşehir TSO; Körfez TO; Kumluca TSO; Lüleburgaz TSO; Mardin TSO; Marmaris TO; Mersin TB; Nizip TB; Osmaniye TSO; Samsun TB; Siverek TSO; Soma TSO; Susurluk TB; Şanlıurfa TB; Tarsus TSO; Tekirdağ TSO; Tokat TB; Turhal TSO; Uzunköprü TB; Uzunköprü TSO; Zile TSO


pdf

Dosya Adı İndir

MARMARİS TİCARET ODASI AKREDİTE OLUTOR