Marmaris Ticaret Odası, güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır.

MTO, Mevcut ve dijital arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir önem taşımaktadır. Bilgi güvenliği sağlamak için teknolojik çözümlerle birlikte oluşabilecek risklere karşı önlem alan Odamız sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefler.

 

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 22.08.2014 tarih ve 62.sayılı kararı ile oluşturulmuştur


pdf

Dosya Adı İndir

MARMARİS TİCARET ODASI BİLGİ YÖNETİMİ POLİTİKASI