Marmaris Ticaret Odası misyon ve vizyonunun çalışanlarının etkin katkısı  ile gerçekleşeceği inancıyla, insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan  bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Odamız bu politikası ile;

Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı

Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,

Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,

Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,

Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,

Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,

Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,

İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 22.08.2014 tarih ve 62.sayılı kararı ile oluşturulmuştur


pdf

Dosya Adı İndir

MARMARİS TİCARET ODASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI