Oda üye bilgilerinin korunması, istatistiki bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.

Şeffaflık ve tarafsızlık; Oda üyeleri; şikâyet, talep ve sorularını; doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır.Oda tarafından, üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.

Oda üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

Oda Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlaması yapılmış görevinin farkında olarak hareket etmektedir.

Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen Odaya ve ilimize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı,üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.

Oda’nın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.

Oda üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, malibilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.

Oda idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır

 Oda teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.

Diğer Odalardan farklı iyi uygulamarını artırmayı ilke edinmiştir.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 22.08.2014 tarih ve 62 sayılı kararı ile oluşturulmuştur


pdf

Dosya Adı İndir

MARMARİS TİCARET ODASI ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI