1. GELİŞME ALANI
MTO’ NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRARAK ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ONLARA SUNMAK
1.1  STRATEJİK AMAÇ İNSAN KAYNAKLARINI ARTTIRARAK EĞİTİMLE GÜÇLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
1.1.1 HE Üye ve personele yönelik eğitim çalışmalarını güçlendirmek ve eğitim etkinliğini ölçmeye yönelik çalışmalar yapmak              
1.1.1.1 F Üye ve personel ile birlikte iletişim, paydaşlık, toplam kalite              
gibi konularda eğitim çalışmaları ve toplantı yapmak
a 2015’TE Planlanacak TOBB Eğitimi Şub.15   10.000 TL 923 TL En az 2 personelin katılımının sağlanması Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Haz.15
b 1002 Müşteri Şikayetleri Standardı Eğitimi Mar.15   3000 TL 2892 TL Tüm personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Eğitim kayıtları, katılım oranları
c Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum Şub.15   6000 TL 100 TL İlgili Yönetimin personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Eğitim kayıtları, katılım oranları
d Profesyonel Yönetim Beceriler Mar.15   6000 TL 5310 TL Tüm Yönetimin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Eğitim kayıtları, katılım oranları
e Dikkat Vücudunuz Konuşuyor Mar.15   3.000 TL 2760 TL İlgili Yönetimin personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Eğitim kayıtları, katılım oranları
f Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri May.15   6000 TL 10718 TL Tüm Yönetimin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Eğitim kayıtları, katılım oranları
g İletişimin 5 Anahtarı Mar.15   6000TL 5310 TL Tüm personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Eğitim kayıtları, katılım oranları
h Sunum Teknikleri Eki.15   6000TL 5702 TL Tüm Yönetimin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
ı Stres Yönetimi Eki.15   3000 TL 2935 TL Tüm personelin katılımı Eğitim kayıtları, katılım oranları AS
i Takım Çalışması Kas.15   6000 TL 6217 TL Tüm Yönetimin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
j İnsan Tanıma Sanatı Kas.15   3000 TL 3440 TL Tüm personelin katılımı Eğitim kayıtları, katılım oranları AS
K Zaman Yönetimi Ara.15   3000 TL 2750 TL Tüm personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
L BİREBİR GELİŞİM FIRSATLARI ANALİZ ÇALIŞMASI(20 KİŞİ Kasım-Aralık 2015   15.000 TL 13865 TL İlgili Yönetimin personelin katılımı Eğitim kayıtları, katılım oranları AS
M KOÇLUK GÖRÜŞMELERİ Kasım-Aralık 2015   30.000 TL 13690 TL İlgili Yönetimin personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
n ETİS Kasım-Aralık 2015   6000 TL   İlgili Yönetimin personelin katılımı Eğitim kayıtları, katılım oranları AS
1.1.2 HE Eğitimli yeni personel sayısını arttırmak ve eğitimlerle birimlerin çalışmalarını güçlendirmek              
1.1.2.1 F Yeni personel almak ve mesleki, teknik, oryantasyon eğitimleri ile personeli geliştirmek              
a Personel Oryantasyon Eğitimi Oca.15   2000 TL   Tüm personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Haz.15 Eğitim kayıtları, katılım oranları
b Yönetici Oryantasyon Eğitimleri Mar.15   10000 TL   Tüm Yönetimin (Meclis Komite) katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Ara.15 Eğitim kayıtları, katılım oranları
1.1.3 HE Kendisi ve üyeleri için kurumsallaşmayı geliştirmek amacıyla eğitim proje danışmanlık birimi güçlendirmek              
1.1.3.1 F EPD Birim için Yönetim Kurulu Kararı alarak personel, hizmet ve projeler açısından geliştirmek              
a. En az 2 kişinin Eğiticinin Eğitimi Programına katılımı- Haz.15   5000 TL   İilgili personelin katılımı Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Tem.15 Eğitim kayıtları, katılım oranları
b ISO 9001:2015 KYS Revizyonu Hakkında Eğitimi Mar.15   3000 TL   En az 2 kişi Eğitim sertifikaları, başarı sertifikaları AS
Eğitim kayıtları, katılım oranları
                   
                   
                   
1. GELİŞME ALANI
MTO’ NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRARAK ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ONLARA SUNMAK
 
 1.2. STRATEJİK AMAÇ: MTO HİZMETLERİNDEN YARARLANICI SAYISINI ARTTIRMAK
 
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
1.2.2001 İnsan Kaynakları Birimini geliştirmek              
HE
1.2.1.1 F İnsan Kaynakları eğitimi ile personel yapısını güçlendirmek              
a MTO Entegre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi Ağustos   5000 TL   Tüm yönetici ve personel katılımı Katılımcı kayıtları, katılım oranları EPD
 (PERSONEL- MECLİS VE KOMİTELERE AYRI AYRI 3 SINIF) Eylül Ekim 2015
b Performans Yönetim Sistemi Eğitimi Mar.15   6.000 TL 4719 TL Tüm personel ve Yönetim Kurulu Katılımcı kayıtları, katılım oranları EPD
c İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Ağu.15   3000 TL   Tüm personel  Katılımcı kayıtları, katılım oranları EPD
d Acil Durum Risk Analizi Uygulamaları Eğitimleri May.15   3000 TL   Tüm personel  Katılımcı kayıtları, katılım oranları EPD
1.2.1.2 F Resmi internet sitemizde üyelerimizle ilgili insan kaynakları bölümü açarak onların gelişimine katkı yapacak bilgi ve kişilerle onları buluşturmak              
a Web sayfamızın yabancı diller açısından güçlendirilmesi May.15   3000 TL   Web sayfasının bazı bölümlerinin İngilizce ve Rusça yapılması Web sayfası
1.2.2 HE Bilgi Danışma Birimi kurmak              
1.2.2.1F Bilgi Danışma Biriminin organizasyonu              
a Santral sistemi ve internet sistemini bilgi danışmaya müsait hale getirmek, görevli personel atamak Kas.15   15.000 TL 12443 TL Program yüklenmesi ve işlemesi Web sayfasından alınan danışmanlık oranı
1.2.3 HE Üye kayıtlarımızı güncelleyerek daha fazla oda üyesine ulaşmak              
1.2.3.1 F Üye ziyaretlerini geliştirerek daha çok üyeye ulaşmak (Üyelerle ilgili              
bilgi alışveriş sistemi, Haksızlığa uğrayan üyeleri koruma sistemi, 
yılda bir kez üye görüşlerinin alındığı toplantılar)
a. Üye –personel iletişim toplantıları  Şub.15   2000 TL   Yılda 1 kez Toplantı tutanakları  
Ara.15
                   
                   
1. GELİŞME ALANI
MTO’ NUN KURUMSAL YAPISINI GÜÇLENDİRMEK, ÜYELERİ VE PAYDAŞLARI İLE İŞBİRLİĞİNİ ARTTIRARAK ORGANİZASYON, EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİ ONLARA SUNMAK
1.3. STRATEJİK AMAÇ: ÜYELERİMİZE GELİŞİM, KURUMSALLAŞMA, İNOVASYON, AR-GE, KALİTE, DIŞ PAZARLARA ERİŞİM, FİNANS KAYNAKLARI VB KONULARDA EĞİTİM VERMEK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
1.3.1 HE İhtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve planlamak              
1.3.1.1 F Yıllık planları üye ve personele duyurmak              
a. Eğitim İsteği Anketlerini uygulamak Ocak 2014-Kasım 2014 Ocak 2014-Kasım 2014 - - Üyelerden eğitim istekleri Kasım ayı sonuna kadar toplanacak YK’ya sunulan kayıtlar EPD
b.  Eğitim isteği anketlerinin analizi Ara.14 Ara.14 - - Üye eğitim istekleri analiz edilerek YK’ya sunulur Eğitim takvimi EPD
1.3.2 HE Eğitim organizasyonları için kaynak ve alt yapı hazırlıklarını tamamlamak              
1.3.2.1 F Eğitim Organizasyonları yapmak              
a Eğitim tekliflerinin alınması ve takvimin oluşturulması Oca.15       Yk kararı YK kararı HİB
a.1 Eğitim salonu için teklif alınması Oca.15   4000TL   Teklifler alınarak salona karar verilmesi Eğitim takvimi EPD-HİB
b. Eğitim takviminin duyurulması Şub.15   500 TL   Web sayfasında duyurulması afişler hazırlatılması Afişler ve web duyurusu EPD-HİB
c. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi              
c.1 Gelişim Semineri Şub.15   3000 TL   50 katılımcıya eğitim verlmesi Katılım oranları, sertifikalar EPD
c.2 Performans Yönetim Sistemi Şub.15   3000 TL 2865 TL 50 katılımcıya eğitim verlmesi Katılım oranları, sertifikalar EPD
c.3 İŞKUR İstihdam Teşvikleri Mar.15   3000 TL   50 katılımcıya eğitim verlmesi Katılım oranları, sertifikalar EPD
c.4 Pazarlama Stratejileri Mar.15   3000 TL 2655 TL 50 katılımcıya eğitim verlmesi Katılım oranları, sertifikalar EPD
c.5 Müşteri Yönetimi ve Müşteri Odaklı Satış Nis.15   3000 TL 5310 TL 50 katılımcıya eğitim verlmesi Katılım oranları, sertifikalar EPD
c.6 Satışta Müzakere ve İkna Teknikleri Nis.15   3000 TL 5310 TL 50 katılımcıya eğitim verlmesi Katılım oranları, sertifikalar EPD
                   
                   
2.    GELİŞME ALANI
MARMARİS’TE TURİZM İLE TİCARİ POTANSİYELİ GELİŞTİRMEK VE BÖYLECE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK, TARIM ÜRÜNLERİNİ DESTEKLEYEREK İHRACATI VE TARIMA DAYALI TURİZMİ GELİŞTİRMEK
 
2.1 STRATEJİK AMAÇ: MARMARİS’TE TURİZMİN 12 AY YAPILMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPMAK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
2.1.1 HE Marmaris de konferans, organizasyon, akademik toplantıların sezon dışında da yapılmasını sağlamak              
2.1.1.1 F Kongrelerin odamız konferans salonunda ya da diğer salonlarda yapılması için üniversite sekreterlikleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla ile iletişime geçilerek, tanıtım yapmak              
a Çevre Yönetimi ve Korunması üzerine Seminer Haz.15   5000 tl   Çevreciler Derneği- Milli Eğitim Katılım oranı GS-HİB
Üyelere duyuru
b Üyelerimize MTO Faaliyetlerini anlatma toplantısı Mar.15   5000 TL   Akreditasyon, KAliete gerekleri, yönetim sistemi ve faaliyetlerin anlatılması Katılımcı kayıtları AS-HİB
Toplantı Raporu
c. Ortak Meslek Komiteleri Toplantısı Ara.15   10.000TL 100 TL Komitelerin görüş, öneri sıkıntılarını dile getirmesi Katılımcı kayıtları AS-HİB
Toplantı Raporu
d. Genişletilmiş Komite Toplantısı Mart- Nisan 2015   5000 TL   Konaklama komite; yiyecek içecek komite, inşaat komitesi toplantısı ve sektöre yönelik analizler çıkarılması Katılımcı kayıtları AS-HİB
Toplantı Raporu
2.1.2HE 12 ay turizm faaliyet alanlarını belirlemek için İlçemize Kurvaziyer turizmi ya da hava ve kara yoluyla gelen turistlere belirli noktalarda anket uygulamak                
2.1.2.1 F Anket çalışmaları yapmak              
a Üye Ziyaretleri ve Fikirlerinin Alınması Haziran- Ağustos 2015   1000 TL   YK Başkanı üyeleri ziyaret ederek; “Marmaris için Herkesin Yapabileceği Bir şey Vardır” anketi dağıtımı Anket kayıtları, ziyaret fotoğrafları GS-HİB
b Anket çalışmaları Haziran- Ağustos 2015   3000 TL 500 TL Dönemsel Üye Algısı Ölçme Anketi kargo ile dağıtımı Anket Kayıtları, Analiz AS-HİB
c Tanıtım materyalleri hazırlanması              
c.1 Marmaris Alternatif Turizm Haritası Oca.15   - - Online sayfanın dağıtım ve tanıtımı Yayınlarımız  HİB
c.3 Ulusal ve YerelBasında Marmaris Tanıtımı Nisan Mayıs 2015   - - Tanıtım faaliyetleri    
c.4 Rota Marmaris Haz.15   66.000 TL 66.000 TL GEKA’dan 222.000 destek alan alternatif turizm Projemiz, tüm yayınlarımızda, internet ortamında ve basında yer aldı.  Yayınlarımız EPD-HİB
Web sayfası
Basın kupürleri
 
 
 
 
 
 
                   
                   
2.    GELİŞME ALANI
MARMARİS’TE TURİZM İLE TİCARİ POTANSİYELİ GELİŞTİRMEK VE BÖYLECE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK, TARIM ÜRÜNLERİNİ DESTEKLEYEREK İHRACATI VE TARIMA DAYALI TURİZMİ GELİŞTİRMEK
 
2.2 STRATEJİK AMAÇ: ADALARLA TURİZM VE TİCARİ İLİŞKİLERİ ÜST DÜZEYE TAŞIMAK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
2.2.1 HE Oniki Adalar Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla ili ticaret ve sanayi odaları ile ortak çalışmalar yapmak              
2.2.1.1 F Her iki odanın üyelerini bir araya getirerek fuar organizasyonları yapmak              
a KALIMOLA Ocak-Aralık 2015 - 5000 TL - 5 Muğla Odası Proje birimlerinin toplantıları Yazışmalar  EPD
b Marmaris ve Rodos Arasında Ekonomik İşbirliği Yol Haritası Oca.15 - 90.000 -86763 TL GEKA kapsamında DFD hazırlanarak sunulacaktır. Proje dosyası EPD
                   
                   
2.    GELİŞME ALANI
MARMARİS’TE TURİZM İLE TİCARİ POTANSİYELİ GELİŞTİRMEK VE BÖYLECE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK, TARIM ÜRÜNLERİNİ DESTEKLEYEREK İHRACATI VE TARIMA DAYALI TURİZMİ GELİŞTİRMEK
 
2.3 STRATEJİK AMAÇ: İLÇEMİZDE KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEMEK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
2.3.1 HE İlçemizdeki kadın girişimci sayılarının tespit etmek ve eğitimler planlamak              
2.3.1.1 F Kadın girişimciler için bilgilendirme konferansı düzenlemek              
a Kadın Girişimciler için Odamızda düzenli toplantılar organize etmek Eyl.15   1000 TL        
b Kadın Girişimciler için seminer düzenlemek Eyl.15   3000 TL        
c Mevcut Kadın Girişimcileri Teşvik Etmek Mar.15   600 TL   30 Kadın Girişimciye teşekkür plaketi ve YK ziyareti  Ziyaret fotoğrafları HİB-GS
2.3.1.2 F Konularına ve eğitim düzeylerine göre sınıflandırarak eğitimler organize etmek              
a Girişimcilik Eğitimleri düzenlemek Temmuz Aralık 2015   5000 TL   İŞKUR Muğla tarafından düzenlenen eğitimlere üyelerimizi KOSGEB aracılığıyla yönlendirmek Eğitim sertifkaları KOSGEB
b Girişimci desteklerinden faydalanmalarını sağlamak Temmuz Aralık 2015   - - KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden faydalandırılması Destek oranları KOSGEB
c Yöresel lezzetlerin hazırlanması ve pazarlama stratejileri eğitimi Eyl.15   3000 TL     Eğitim sertifkaları KOSGEB
d Web sayfası kurulumu eğitimi Eyl.15   3000 TL     Eğitim sertifkaları KOSGEB
                   
                   
2.    GELİŞME ALANI
MARMARİS’TE TURİZM İLE TİCARİ POTANSİYELİ GELİŞTİRMEK VE BÖYLECE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK, TARIM ÜRÜNLERİNİ DESTEKLEYEREK İHRACATI VE TARIMA DAYALI TURİZMİ GELİŞTİRMEK
 
2.4 STRATEJİK AMAÇ: TURİZM İLE İLGİLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN MODEL ODA SEÇEREK PROJE GELİŞTİRMEK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
2.4.1 HE Önceki yıllarda yapılan “Türk Oda Geliştirme Projesi” örneği gibi Turizm konusunda gelişmişlik örneği gösteren bir AB odası ile geliştirme projesi hazırlamak              
2.4.1.1 F AB ülkelerinden bir oda belirlendikten sonra ortak proje çalışmaları yapmak (Keçi Adasında temalı projeler akvaryum, gezi alanı, hayvanat bahçesi… vb)              
a Regional Chamber of Commerce Novi Sad ile işbirliği             EPD
a.1 Resmi Yazışmaların yapılması Oca.15   - - Resmi işbirliği mektubu yazılması Yazışmalar  EPD
a.2 Ziyaret Organizasyonu Mar.15 - 6500 TL       EPD
b ConstantaChamber of Commerce, Industry, AgricultureandNavigation             EPD
b.1 Resmi Yazışmaların yapılması Oca.15       Resmi işbirliği mektubu yazılması Yazışmalar  EPD
b.2 Ziyaret Organizasyonu May.15 - 6500 TL       EPD
c Burgas Chamber of CommerceandIndustry             EPD
c.1 Resmi Yazışmaların yapılması Oca.15       Resmi işbirliği mektubu yazıldı Yazışmalar  EPD
c.2 Ziyaret Organizasyonu Nis.15   6000 TL   Odamıza ziyaret Ziyaret Raporu GS-EPD
2.4.2 HE Turizmde yeni gelişmekte olan Artvin, Antakya, Bartın meslek odaları ile Turizm sektöründe oda geliştirme projesi hazırlamak              
2.4.1.1 F Artvin Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak oda geliştirme projesi hazırlamak              
a Antakya Ticaret ve Sanayi Odası  ile işbirliği              
a.1 Resmi Yazışmaların yapılması Oca.15   -   Resmi işbirliği mektubu yazılması Yazışmalar  EPD
a.2 Ziyaret Organizasyonu Mar.15   6000 TL       EPD
b Artvin Ticaret ve Sanayi Odası  ile işbirliği             EPD
b.1 Resmi Yazışmaların yapılması Oca.15       Resmi işbirliği mektubu yazılması Yazışmalar  EPD
b.2 Ziyaret Organizasyonu May.15   6000 TL   MTO Temsil heyeti Artvin TSO ziyareti Toplantı tutanağı GS
Basın kupürleri
c Bartın Ticaret ve Sanayi Odası  ile işbirliği              
c.1 Resmi Yazışmaların yapılması Oca.15       Resmi işbirliği mektubu yazılması Yazışmalar  EPD
c.2 Ziyaret Organizasyonu Nis.15   6000 TL       EPD
                   
                   
2.    GELİŞME ALANI
MARMARİS’TE TURİZM İLE TİCARİ POTANSİYELİ GELİŞTİRMEK VE BÖYLECE GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK, TARIM ÜRÜNLERİNİ DESTEKLEYEREK İHRACATI VE TARIMA DAYALI TURİZMİ GELİŞTİRMEK
 
2.5 STRATEJİK AMAÇ: ARICILIĞI, BAL EVİNİ GELİŞTİRMEK, İLÇEMİZDEKİ MEVCUT ÇİFTLİK İŞLETMELERİ KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ PROJE GELİŞTİRMEK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
2.5.1 HE Arıcılık konusunda ilçede yaşayan vatandaşların eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, toplantı organizasyonları              
2.5.1.1 F Uzmanlar tarafından toplantı, eğitim, konferans verilmesi              
a Arıcı Kadınların Bilgilendirme Toplantısı Ağu.15   3000 TL - Osmaniye’deki kadınlarımıza arıcılık konusunda bilgilendirme yapılacaktır Ziyaretçi kaydı DT
b Okul Ziyaretleri Mayıs 2015- Kasım 2015   - - Marmaris Bal Evi’ni ziyaret edenleri arıcılık konusunda bilgilendirilmesi Ziyaretçi kaydı DT
c Yabancı Ziyaretçilerin Bilgilendirilmesi Mayıs 2015- Kasım 2015   - - Yabancı ziyaretçilerin bilgilendirilmesi Ziyaretçi kaydı DT
2.5.2 HE Çiftlik işletmelerin tespiti, yenilerinin kurulması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak              
2.5.2.1 F Üniversite ve diğer kurumlarla ortak çalışma ve toplantılar yapmak              
a Arıcılar Kooperatifi Bilgilendirme Ağu.15   3000 TL 4563 TL İlçe Tarım Müdürlüğü   DT
b Arıcılara Bilgilendirme Semineri- Görüş Alışverişi Ağu.15   3000 TL 6000 TL Muğla Üniv. Ali İhsan Öztürk   DT
                   
                   
3.GELİŞME ALANI
MARMARİSTEKİ YEREL DEĞERLERİ KORUYARAK KÜLTÜR VE ALTERNATİF TURİZM KENTİ OLARAK GELİŞİRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK
3.1 STRATEJİK AMAÇ: PROJELERDE İL VE YEREL İLÇE DESTEKLERİNİ ARTTIRARAK TURİZM GELİR KALEMLERİNİ ÇEŞİTLENDİRMEK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
3.1.1 HE Muğla ili Marmaris dâhilindeki tanınmayan bölgelerin açığa çıkarılması ve yeni bulunan yerlerle birlikte tanıtımını yapmak              
3.1.1.1 F Marmaris ve çevre diğer bölgelerde ki antik kalıntıların, ören yerlerinin tanıtımlarını yapmak              
a Amos Antik Kenti’nin yüzey araştırması May.15 - 20.000 TL   Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Ertekin Doksanaltı onayı ile yüzey araştırmaları 2015’te başlaması Yüzey Araştırması Raporu EPD
a.1 Amos Antik Kenti kazı çalışmaları Tem.15   160.000TL   Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Ertekin Doksanaltı onayı ile yüzey araştırmaları 2015’te başlaması Kazı Raporu EPD
b Kameriye Kilisesi Muğla Üniversitesi tarafından Restorasyonunun takibi May.14   5000 TL - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kameriye Dosyası. Muğla Büyük Şehir Belediyesi EPD
c Karya’dan Cumhuriyete Marmaris yayını yeniden basımı Şub.15 - 25000 TL 32700 TL- - - EPD-HİB
d Kaybolan Meslekler Kitabının hazırlanması ve basımı Tem.15   25.000 TL - Marmaris’te kaybolan/ kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların tanıtımı ve yeniden başlaması için gençlerin teşviki Kitap, tanıtım organizasyonu HİB-EPD
e Marmaris “ Denizde Efelik Olmaz 2” Kitabının Tanıtımı Mar.15   25.000 TL 13788 TL Marmaris deniz tarihi Kitap HİB
f Marmaris Şeriye Sicilleri ” Kitabınının hazırlanması ve basımı Ağu.15   25.000 TL 18408 TL Marmaris2in ticari geçmişine ışık tutan Eytam Sandığı kayıtlarının toparlanması Kitap ve tanıtım organizasyonu HİB-EPD
3.1.1.2 F Eski yapıların restorasyonlarının yapılarak turizme sokularak  “müze ev” haline getirmek              
a Kale içinden tahsis edilecek eski evin restore edilmesi Oca.15 - 30.000 TL - Müze Müdürlüğü İle işbiriliği Restorasyon tanıtımı EPD-HİB
b Kaleiçi Sokağın restorasyonu Oca.15 - 30.000 TL - Müze Müdürlüğü İle işbiriliği Restorasyon tanıtımı EPD-HİB
3.1.2.1 F Marmaris’e spor, sağlık, kültür, doğa, sanat ve benzeri konularda yeni faaliyetleri kazandırmak              
a Rota Marmaris Kitapçıkları, broşür ve afişleri, turlar  Haz.15   68.000 TL 60497 TL GEKA’dan sağlanacaktır. Kitapçıklar, broşürler,seminerler,, afişler, turlar EPD
                   
                   
3.GELİŞME ALANI
MARMARİSTEKİ YEREL DEĞERLERİ KORUYARAK KÜLTÜR VE ALTERNATİF TURİZM KENTİ OLARAK GELİŞİRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK
3.2 STRATEJİK AMAÇ: YEREL ÜRÜNLERIN MARKALAŞMASI VEYA COĞRAFI IŞARET TESCILI ILE ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITIMININ YAYGINLAŞTIRILMASINA KATKI VERMEK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
3.2.1 HE Tespit edilecek ürünlerle ilgili ar-ge projelerini desteklemek              
3.2.1.1 F Yerel ürünlerin belirlenmesi, bazıları için AR-GE projeleri, coğrafi işaretleme ve marka tescillerini yapma gibi konularda üretici ve sanayicileri teşvik etmek              
a Marmaris Çam Balı araştırma ve pazarlama stratejileri Ocak 2015- Aralık 2015   3000 TL - Coğrafi işaret konusunda Patent Uzmanı Vildan Kayacan ve Gıda Mühendisi Nermin Helvacıgül Coğrafi işaret toplantısı(13.11.2014) ve başvuru dosyası GS
b Marmaris Keçi Peyniri konusunda araştırma Ocak 2015- Aralık 2015   3000 TL - Coğrafi işaret konusunda Patent Uzmanı Vildan Kayacan ve Gıda Mühendisi Nermin Helvacıgül    
c Marmaris Gastronomi ve Kültür Değerleri Bilgilendirme Organizasyonu May.15   80.000 TL -70000 TL PAYDAŞLARLA Marmaris’in yerel değerleri olan, bitki ve otlardan elde edilecek yağlar, yemekler ve kültür hakkında bilgilendirmesi broşür/video GS
3.2.2 HE İlgili kurum ve kuruluşlarla tanıtım programları planlamak              
3.2.2.1 F Üniversite ve ilgili kuruluşlarla bir “konsey” oluşturularak yöresel tarım ürünleri için bir “model gelişim tasarısı” hazırlamak, ar-ge faaliyetleri ile tanıtım ve pazarlama konularına destek vermek              
a Muğla Üniv. Arıcılık Programı ile tanıtım stratejilerinin belirlenmesi Ağu.15 - 15.000 TL - Toplantı ve seminerler    
3.2.3 HE Marka değeri taşıyan yerel ürünlerinin yeniden tespiti, ön plana çıkarılması              
ve mevcut firmalarla yeni girişimcilerin coğrafik işaret ve markalaşma
konusunda desteklemek
3.2.3.1 F Konferanslar ve eğitimler düzenlemek              
a Marka Uzmanı Muhterem İlgüner ile seminer ve toplantı organizasyonu Ağu.15   15.000 TL   MARKA Marmaris dosyasının hazırlanması Toplantı kaydı EPD
b Marka Marmaris Projesi kitapçığının tanıtımı Ara.15   10000 TL   Kitapçık tanıtımı Kitapçık  EPD
                   
                   
3.GELİŞME ALANI
MARMARİSTEKİ YEREL DEĞERLERİ KORUYARAK KÜLTÜR VE ALTERNATİF TURİZM KENTİ OLARAK GELİŞİRKEN COGRAFİ İŞARET, MARKALAŞMA GİBİ KONULARA ÖNCÜLÜK ETMEK
3.3 STRATEJİK AMAÇ: TURIZM IÇIN TÜM ILÇELERI DE KAPSAYAN BIR “YOL HARİTASI” NI PAYDAŞLARIYLA HAZIRLAMAK
İlgili Meslek Komitesi: TÜM KOMİTELER Sürecin Sorumlusu: Taşkın Baykara
Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik
  2015
Yıl: 
                 
    P.Tarih G.Tarih P.Maliyet G.Maliyet Açıklama Performans Göstergesi Faaliyetin Sorumlusu
  Hedefler ve Faaliyetler (TL) (TL)
3.3.1 HE Turizm için gelecekte Marmaris ve komşu ilçelerde birlikte neler yapılabileceği konusunda planlama yapmak              
3.3.1.1 F Dış paydaşları ve turizm konusundaki uzmanlarla arama konferansları düzenlemek ve planlama çalışmalarının alt yapısını oluşturacak bilgi tabanını oluşturmak              
a. Marka Uzmanı Muhterem İlgüner ile Markalaşma üzerine seminer Eki.15 - 20.000TL   Marka Uzmanı programı Toplantı kayıtları EPD-HİB
b. Ortak Komiteler Toplantısı Ara.15 - 20.000TL   Aralık ayı içerisinde planlanmaktadır. Gündem maddelerinden biri Alternatif Turizm ve Turizmde markalaşma olacaktır. Toplantı kayıtları GS
c. Alternatif Turizm Seminerleri Ara.15 - 10.000 TL   Marmaris alternatif turizm kaynakları hakkında bilgilendirme Seminer kayıtları EPD-HİB