SANAYİ KAPASİTE RAPORU ALINMASININ GEREKLİ OLDUĞU DURUMLAR

Kapasite Raporları;
1- Yatırım Teşvik Belgesi,
2- Dahilde İşleme İzin Belgesi,
3- Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
4- Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
5- Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
6- Resmi ve özel ihalelerde,
7- Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
8- Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
9- Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
10- İmalatçı belgesi alımında,
11- Vergi incelemelerinde,
12- Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

SANAYİ KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT

  • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
  • 5174 sayılı TOBB Kanunu,
  • T.O.B.B. Muamelat Yönetmeliği,
  • İthalat ve ihracat Yönetmelikleri,
  • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
  • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikler,

 

Başvuru İşlemleri için İrtibat: İlker GÖKAY (Eksper Mühendis)
Tel: 0 252 417 4373 (Dâhili: 127)    E-posta: ilkergokay@mto.org.tr

 


pdf

Dosya Adı İndir

KAPASİTE EKSPERTİZ RAPORU DÜZENLEME TALEP FORMU