Marmaris Ticaret Odası Gayrimenkul fiyat tespiti

resmi kurum ve kuruluşlara ait veya özel/tüzel kişilere ait olan taşınmazların odamız tarafından yapılacak yazışma ve çalışmalar ile talep edilen rayiç bedel tesbiti yapılarak, ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı olarak belirtilir.

Talepler dilekçe ile kabul edilir, 

Talep dilekçesinde rayiç bedel tesbiti arz olunan gayrimenkule ait pafta ada ve parsel yerleri belirtilmelidir.