1. Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin (g) bendine ilişkin düzenlenen belgedir.

2. Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin (g) bendine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.

İlgili Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin (a) ve (b) bentlerine ilişkin belgenin ise Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden talep edilmesi gerekmektedir.

  • Ücrete tabidir.