Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni inceleyebilirsiniz.

Değerli Üyemiz; odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

T.C Kimlik No/Vergi No *
Üye Sicil No *
Cinsiyetiniz?
  Kadın
  Erkek
Yaşınız?
  30 Altı
  30 Üstü
Çalıştığınız Kurumun Statüsü?
  Oda/Borsa
  Kamu
  Özel Sektör
  Sivil Toplum Örgütü
  Üniversite
  Diğer
İşiniz?
  Memur
  İşçi/Sözleşmeli
  İşveren
  Emekli
  Öğrenci
  Diğer
  Genel Sekreter
  Yönetim Kurulu Üyesi
  Meclis Üyesi
Eğitim Durumunuz?
  Lise Öncesi
  Lise
  Üniversite
  Y.Lisans/Doktora
Sizinle Nasıl İrtibat Kurulmasını İstersiniz?
  Telefon
  E-Posta
  SMS
  Posta
Düşüncenizi Uygun Rakamı İşaretleyerek Belirtiniz.
Kurumumuz Hakkındaki Genel Görüş ve Tespitleriniz Nelerdir? Çok İyi İyi Orta Yetersiz Kararsızım
Girişteki danışmanlık hizmeti/bekleme salonu
Binanın Yeterliliği
Binanın genel temizliği
Bina içinde ihtiyaçlarımızın karşılanabilme imkanları
Teknik donanım yeterliliği
MTO’ nun Sunduğu Hizmetler Hakkındaki Görüş ve Tespitleriniz Nelerdir? Çok İyi İyi Orta Yetersiz Kararsızım
Hizmetlerin hızı yeterlimi?
Hizmetlerimiz beklentilerinizi karşılıyor mu?
Çalışanlarımızın yaklaşımları nasıldır?
Çalışanlarımızın konularına hakimiyeti yeterli midir?
Kurumumuzun eğitim, danışmanlık, gibi hizmetlere ihtiyacı var mıdır?
Kurumumuzun İç ve Dış İletişimi Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir? Çok İyi İyi Orta Yetersiz Kararsızım
Hizmet binamıza ulaşımınız
İlgili kişiye yönlendirebilme
Üst yöneticilerle görüşebilme
Personelle iletişim kurabilme
Oda duyuru ve yayınlarından haberdar olma
Hizmet Aldığınız Birim Aşağıdakilerden Hangisidir?
MTO Üst Yönetimi
Oda Sicil ve Muamelat Birimi   Oda Sicil ve Kayıt Servisi   TAPDK   Sigorta Acente İşlemleri   Evrak Kayıt Servisi   İş Makinaları Tescili
Ticaret Sicil Birimi   Sicil İşlemleri
Kalite Birimi   Kalite İşlemleri   Sanayi Kapasite ve Ekspertiz Raporu İşlemleri   KOSGEB Temsilciliği
Dış Ticaret Birimi   Rayiç Bedel   ATR Belgeleri   Yurt içi ve Yurt Dışı Fuarlar   Dış Ticaret İşlemleri
Eğitim Proje ve Danışmanlık Birimi   Proje Servisi   Eğitim ve İş-Kur İşlemleri   Akreditasyon
Halkla İlişkiler ve Basın Birimi   Basın ve Halkla İlişkiler Servisi   Bilgi İşlem Servisi   Ulaştırma ve Destek Servisi
Muhasebe Birimi   Satın Alma   Muhasebe Servisi   Tahsilat Servisi (Vezne)
Yukarıdakilerin Dışında Belirtmek İstedikleriniz.